การนับและเทียบศักราชสากลและไทย


การนับและเทียบศักราชสากลและไทย

การนับศักราชสากล

  • การนับศักราชสากลที่นิยมกันมากที่สุดในปัจจุบัน คือ คริสต์ศักราช ซึ่งเป็นศักราชคริสต์ศาสนา เริ่มนับเมื่อพระเยซูซึ่งเป็นศาสดาประสูติ
  • ปีที่พระเยซูประสูตินับเป็นคริสต์ศักราช 1 (ค.ศ. 1) หรือ D. 1 “A.D.” ย่อมาจากคำว่า “Anno Domini” ในภาษาละติน ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “In the year of the Lord” หรือ “ปีแห่งพระเจ้า”
  • “B.C.” ซึ่งย่อมาจากคำว่า “Before Christ” (ก่อนพระเยซูประสูติ)
  • การนับ ค.ศ. เลขปีจะเพิ่มเรื่อยๆ เช่น 1, 2, 3, …, 200, …, 1560, …, 2006, …
  • การนับก่อน ค.ศ. เลขปีจะลดลงเป็นการนับถอยหลัง เช่น ขงจื๊อมีชีวิตอยู่ระหว่าง 551-479 ปีก่อน ค.ศ.

การนับศักราชไทย

  • การนับศักราชไทยที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน คือ พุทธศักราช ซึ่งเป็นศักราชของพระพุทธศาสนา
  • การเริ่มนับ มีอักษรย่อว่า พ.ศ.
  • การนับ พ.ศ. ในเมืองไทยมีความแตกต่างกับบางประเทศ เช่น ศรีลังกา พม่า เพราะที่เมืองไทยเริ่มนับ พ.ศ. 1 หลังพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน แล้ว 1 ปี คือ ปีแรกนับเป็น พ.ศ. 0 (ศูนย์) เมื่อครบ 1 ปี จึงเริ่มนับพ.ศ. 1 ขณะที่ศรีลังกา พม่า เริ่มนับเป็น พ.ศ. 1 หลังพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน
  • พุทธศักราชของพม่า และศรีลังกาจึงมากกว่าเมืองไทย 1 ปี เช่น พ.ศ. 2551 แต่ศรีลังกา พม่าจะเป็นพ.ศ. 2552
  • นอกจากการนับศักราชแบบ พ.ศ. แล้ว ในเมืองไทยยังมีการนับปีศักราชแบบอื่นด้วย คือ รัตนโกสินทร์ศก(ร.ศ.) จุลศักราช (จ.ศ.) มหาศักราช (ม.ศ.) ศักราช มีหลักเกณฑ์การเทียบ ดังนี้

หลักเกณฑ์การเทียบศักราช

ม.ศ. + 621 = พ.ศ. พ.ศ. – 621 = ม.ศ.

จ.ศ. + 1181 = พ.ศ. พ.ศ. – 1181 = จ.ศ.

ร.ศ. + 2324 = พ.ศ. พ.ศ. – 2324 = ร.ศ.

ค.ศ. + 543 = พ.ศ. พ.ศ. – 543 = ค.ศ.

ฮ.ศ. + 1164 = พ.ศ. พ.ศ. – 1164 = ฮ.ศ.

ฮ.ศ. + 621 = ค.ศ. ค.ศ. – 621 = ฮ.ศ.

ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

%d bloggers like this: