สมัยโบราณ


สมัยโบราณ

สมัยโบราณ เริ่มตั้งแต่มนุษย์ประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้จนถึงเมื่ออาณาจักรโรมันถูกอนารยชนเผ่าติวตอนิค (Teutonic) ซึ่งเป็นชนเผ่าเยอรมันทำลายสูญสิ้นไปใน ค.ศ. 0-476 (พ.ศ. 1019) รากฐานสำคัญของโลกตะวันตกในสมัยนี้ ได้แก่ อารยธรรมอียิปต์ เมโสโปเตเมีย และกรีก-โรมัน

อียิปต์ (3200-525 B.C.) อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์

สภาพสังคม

 1. เกษตรกรรม รวมตัวกันเป็นจังหวัด (โนมิส) มีฟาโรห์เป็นกษัตริย์
 2. แบ่งเป็น 3 ชนชั้น
 • ชนชั้นสูง (พระ, ขุนนาง)
 • ชนชั้นกลาง (พ่อค้า, ช่างฝีมือ)
 • ชนชั้นต่ำ (กสิกร, ทาส)

ลักษณะงานศิลปะ

 1. มีความมั่นคง ทึบตัน ทนทาน
 2. มีความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตในโลกหน้าด้วยการสร้างสุสานไว้เก็บศพ สำหรับฟาโรห์จะสร้างพีระมิดไว้เก็บศพ

ผลงาน

 1. สถาปัตยกรรม คือ การสร้างพีระมิด
 2. วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ คือ พบว่า π มีค่าเท่ากับ 14
 3. การแพทย์
 4. การชลประทาน
 5. ศาสนานับถือเทพเจ้าหลายองค์ เทพเจ้าสำคัญ คือ สุริยเทพ (Re หรือ Ra) และเทพโอซิริส ความเชื่อเรื่องอมตะของวิญญาณว่าจะไม่ดับสูญ ความเชื่อนี้ทำให้เกิดการทำมัมมี่ เพื่อรักษาร่างผู้ตายไม่ให้เน่าเปื่อย
 6. อักษรศาสตร์ คือ เฮียโรกลิฟฟิก (Hieroglyphic)
 7. คัมภีร์มรณะ (Book of the Dead)

เมโสโปเตเมีย (3000-626 B.C.) อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไทกรีส-ยูเฟรติส

สภาพสังคม

เป็นดินแดนที่อยู่ระหว่างแม่น้ำ 2 สาย คือ แม่น้ำไทกริสและยูเฟรติส ความอุดมสมบูรณ์ในบริเวณนี้เป็นสิ่งดึงดูดให้ผู้คนหลายเผ่าพันธุ์สลับเปลี่ยนเข้ามาสร้างสรรค์อารยธรรมที่สำคัญประกอบด้วยคนหลายเผ่า

 • สุเมเรียน – อัสซีเรียน
 • บาบิโลเนียน – เปอร์เชียน
 • คาลเดียน – ฟีเนเชียน

ลักษณะงานศิลปะ

 1. ประติมากรรมลอยตัว แกะสลักนูนสูงและนูนต่ำ (ชนชาติอัสซีเรียน)
 2. สถาปัตยกรรมมีลักษณะสูงคล้ายภูเขา

ผลงาน

 1. สถาปัตยกรรม เรียกว่า “ซิกกูรัต” (Ziggurat)
 2. ทำปฏิทินทางจันทรคติ 1 ปี มี 366 วัน (ชนเผ่าคาลเดียน)
 3. อักษรลิ่ม หรือคูนิฟอร์ม (Cuneiform)
 4. ประมวลกฎหมายฮัมบูราบี
 5. ภาพแกะสลักนูนต่ำ และใช้ประตูโค้ง
 6. สวนลอยแห่งกรุงบาบิโลน (ชนเผ่าคาลเดียน)

กรีก (600 BC-ค.ศ. 300) คาบสมุทรบอลข่าน

สภาพสังคม

 1. ชาวกรีกได้รับการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากอียิปต์และเอเชียไมเนอร์
 2. ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมาก
 3. ปกครองแบบนครรัฐ มีเอเธนส์เป็นศูนย์กลาง ศูนย์กลางนครรัฐอยู่ที่ “อะโครโปลิส” สังคมกรีกมีความเจริญรุ่งเรืองทางการค้ามาก ทั้งนี้เนื่องจากตั้งอยู่ริมฝั่งทะเล
 4. สังคมกรีกเจริญรุ่งเรืองมองโลกทัศน์กว้าง มีเหตุผล เรียกว่า “มนุษยนิยม”

ลักษณะงานศิลปะ

 1. ศิลปะได้รับการยกย่องว่า งานคลาสสิก
 2. เน้นเหตุผล และความสมบูรณ์ของมนุษย์
 3. ประติมากรรมกรีก เน้นสรีระร่างกายมนุษย์
 4. พยายามถ่ายทอดเทพเจ้าในลักษณะการเป็นมนุษย์

ผลงาน แบ่งออกเป็น 2 ยุค

 1. ยุคเฮลเลนิค (ศูนย์กลางอยู่เอเธนส์)
 • สถาปัตยกรรม หัวเสา 3 แบบ คือ ดอริก ไอโอนิค และโครินเธียน
 • วิหารพาร์เธนอน
 • ประติมากรรมเน้นสรีระร่างกายมนุษย์ (นักขว้างจักร ไมรอน)
 • วรรณกรรมมหากาพย์อีเลียด และโอดัสซีของโฮเมอร์
 • ด้านปรัชญา มีนักปราชญ์ที่โด่งดัง เช่น โสคราตีส เพลโต และอาริสโตเติล
 1. ยุคเฮลเลนิสติค (ผสมผสานศิลปะตะวันออก) ศูนย์กลางอยู่เมืองอเล็กซานเดอร์ นิยมความหรูหราฟุ่มเฟือย ซึ่งเป็นผลมาจากพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชยกทัพไปตีอินเดีย ยุคเฮเลนนิสติค เป็นยุคที่กรีกเผยแพร่วัฒนธรรมของตนไปยังตะวันออก สมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์แห่งนครมาซิโดเนีย ได้ขยายจักรวรรดิกรีกไปยังดินแดนซีเรีย ฟินิเซีย อียิปต์ บาบิโลเนีย เอเชียไมเนอร์ และบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุ ศิลปะวัฒนธรรมช่วงนี้มีลักษณะผสมผสานกับวัฒนธรรมตะวันออก ศิลปะเป็นแบบความงามที่หรูหรา โอ่อ่า ฉาบฉวย แสดงอารมณ์รุนแรง

โรมัน (100 B.C.-ค.ศ. 476) คาบสมุทรอิตาลี

สภาพสังคม

 1. สภาพสังคมได้รับอิทธิพลจากกรีก และชาวอิทรัสคัน ซึ่งเป็นชนพื้นเมือง
 2. ระยะแรกปกครองแบบนครรัฐ ต่อมาเป็นแบบสาธารณรัฐปกครองแบบอภิสิทธิ์ชน เรียกว่า “ระบอบอภิชนาธิปไตย” ต่อมาปกครองแบบกษัตริย์
 3. ชาวโรมันเป็นนักพัฒนาวัฒนธรรมของชนชาติอื่นมาเป็นของตน มุ่งสร้างระเบียบวินัย ความแข็งแกร่งและอำนาจ

ลักษณะงานศิลปะ

 1. ศิลปกรรมได้แนวคิดศิลปะจากชาวอิทรัสคัน และกรีก
 2. เน้นความใหญ่โต แข็งแรง คำนึงถึงประโยชน์การใช้สอย เพื่อแสดงถึงอำนาจ
 3. ศิลปะพิเศษ คือ พัฒนาโครงสร้างสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม โดยมุ่งถึงชีวิตความ

เป็นอยู่ในปัจจุบัน และชัยชนะ

ผลงาน

 • สถาปัตยกรรม ได้แก่ สนามกีฬาโคลอสเซียม
 • ประตูชัย เพื่ออนุสรณ์แห่งชัยชนะมักเป็นรูปโค้ง (Arch)
 • วรรณกรรม เรื่องอีเนียด
 • กฎหมายของซิเซโร
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

%d bloggers like this: