ความขัดแย้งระหว่างประเทศ


ความขัดแย้งระหว่างประเทศ

 1. สาเหตุพื้นฐานของความขัดแย้งระหว่างประเทศ

== > การขัดแย้งทางเศรษฐกิจและการแย่งชิงทรัพยากร เพื่อสร้างความมั่งคั่งสูงสุดให้กับประเทศทำให้เกิดความขัดแย้งทางการเมือง และเกิดสงครามหลายครั้งในคริสต์ศตวรรษที่ 16 และ 17 และผลจากกาปฏิวัติ

อุตสาหกรรมในคริสต์ศตวรรษที่ 18 ทำให้เกิดลัทธิจักรวรรดินิยม

== > ความขัดแย้งทางอุดมการณ์ศาสนาและการเมือง ความขัดแย้งด้านศาสนา เช่น สงครามครูเสดระหว่างศาสนาคริสต์กับอิสลามในคริสต์ศตวรรษที่ 13 สำหรับด้านการเมืองนั้น ได้แก่ ความขัดแย้งในอุดมการณ์

ชาตินิยม

== > การแข่งขันทางการเมือง เช่น นโยบายสร้างจักรวรรดิและสร้างความยิ่งใหญ่ให้ฝรั่งเศสในสมัยจักรวรรดินโปเลียน (Napolean)

 1. เหตุการณ์ความขัดแย้งที่สำคัญ

== > สงครามโลกครั้งที่ 1 (ค.ศ. 1914-1918 พ.ศ. 2457-2461) ทำให้มหาอำนาจยุโรปแบ่งออกเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายพันธมิตร ไตรภาคี (Triple Alliance) ประกอบด้วย เยอรมนี ออสเตรีย-ฮังการี และอิตาลีและฝ่ายข้อตกลงไตรภาคี (Triple Entente) ประกอบด้วย ฝรั่งเศส อังกฤษ และรัสเซีย การลอบปลงพระชนม์ อาร์ชดยุค ฟรานซิส เฟอร์ดินานด์ (Archduke Francis Ferdinand) มงกุฎราชกุมารออสเตรีย-ฮังการีที่เมืองซาราเยโว(Sarajevo) เป็นชนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1

ผลของสงครามโลกครั้งที่ 1 ยุติลงด้วยความพ่ายแพ้ของฝ่ายมหาอำนาจกลาง (อิตาลี เยอรมนี ออสเตรีย-ฮังการี) ได้แก่

 • มีการเจรจาสันติภาพที่กรุงปารีส ผู้ที่มีบทบาทในการประชุม คือ ผู้แทนของมหาอำนาจฝ่ายสัมพันธมิตร ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และอิตาลี
 • ประธานาธิบดี วูดโรว์ วิลสิน แห่งสหรัฐอเมริกาได้ประกาศคำแถลง 14 ประการ (The Fourteen Points) เพื่อเป็นแนวทางในการเจรจาสันติภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีหลักสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการเสนอให้มีการจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศเพื่อทำหน้าที่รักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ซึ่งก็คือการจัดตั้งองค์การสันนิบาตชาติ
 • สนธิสัญญาแวร์ซายส์ เป็นสนธิสัญญาที่สร้างความไม่เป็นธรรมให้กับประเทศผู้แพ้สงครามและเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศผู้ชนะสงคราม

== > สงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ. 1939-1945 พ.ศ. 2482-2488) หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ยุติลงประมาณ 20 ปี สงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดในปี ค.ศ. 1939 ครั้งนี้นับเป็นสงครามโลกอย่างแท้จริง เพราะขอบเขตสงครามได้ขยายตัวไปทั้งในทวีปยุโรป แอฟริกา รวมทั้งในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเป็นผล

กระทบจากสงครามโลกครั้งที่ 1 เกิดปัญหาเงินเฟ้อ การว่างงาน การขาดแคลนอาหาร กระแสเงินตราขาดดุล

ฯลฯ

ชนวนที่นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดจากเยอรมนีโจมตีโปแลนด์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 1939 อังกฤษและฝรั่งเศส ประกาศเข้าร่วมสงครามแนวรบด้านแปซิฟิก ญี่ปุ่นเปิดฉากสงครามโดยโจมตีอ่าวเพิร์ล ฐานทัพของสหรัฐอเมริกาในหมู่เกาะฮาวาย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 1945

ผลของสงครามโลกครั้งที่ 2

 • เกิดความเสียหายรุนแรงมากกว่าสงครามโลกครั้งที่ 1 เนื่องจากมีการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการทำลายล้างฝ่ายตรงข้าม เช่น เรือบรรทุกเครื่องบิน ระเบิดปรมาณู ฯลฯ
 • สถาปนาองค์การระหว่างประเทศ คือ องค์การสหประชาชาติ ซึ่งยังคงมีบทบาทจนถึงปัจจุบัน

สรุปความเสียหายจากสงคราม ดังนี้

 • ในอิตาลี พรรคฟาสซิสต์ (Farcist) ภายใต้การนำของเบนิโต มุสโสลินี ขึ้นมามีอำนาจในค.ศ. 1922 (พ.ศ. 2465)
 • ในเยอรมนี พรรคนาซี (Nazi) ภายใต้การนำของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ขึ้นมามีอำนาจในค.ศ. 1923 (พ.ศ. 2476)
 • ตุรกี รัสเซีย โปรตุเกส สเปน มีการเมืองที่นิยมเผด็จการ
 • ในเอเชีย ญี่ปุ่นก็ได้พัฒนาการปกครองแบบเผด็จการทหารโดยมุ่งหวังจะสร้างความยิ่งใหญ่ทางเศรษฐกิจและการเมือง

== > สงครามเย็น (Cold War) สงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ดุลอำนาจของโลกเปลี่ยนแปลงไปประเทศที่พัฒนาขึ้นมาเป็นมหาอำนาจสำคัญของโลก คือ สหรัฐอเมริกา และสหภาพโซเวียต สหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำฝ่ายอุดมการณ์เสรีประชาธิปไตย และสหภาพโซเวียตตั้งตนเป็นผู้นำอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ความแตกแยกกันในลัทธิการเมืองของมหาอำนาจทั้งสองกลายเป็นพลังผลักดันให้เกิดความขัดแย้งใหม่ในโลกที่แม้จะมิใช่ความขัดแย้งในลักษณะการทำสงครามโดยตรง แต่ก็ทำให้โลกตกอยู่ภายใต้ภาวะตึงเครียดความขัดแย้งที่สำคัญนี้ เรียกว่า สงครามเย็น

ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

%d bloggers like this: