สมัยอยุธยา


สมัยอยุธยา

การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา พ.ศ. 1893

 1. ด้านยุทธศาสตร์ มีภูมิประเทศเป็นเกาะ มีแม่น้ำ 3 สาย ล้อมรอบ คือ แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรี และแม่น้ำเจ้าพระยา
 2. ด้านเศรษฐกิจ
 • เป็นศูนย์กลางการคมนาคม เพราะมีแม่น้ำ 3 สาย
 • พื้นดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่อาชีพการเกษตร
 • ตั้งอยู่ใกล้ทะเล เรือเดินทะเลสามารถติดต่อได้สะดวก
 1. ด้านการปกครอง

อยุธยามีอำนาจ 417 ปี มีกษัตริย์ 34 พระองค์ 5 ราชวงศ์ คือ

 • ราชวงศ์อู่ทอง (พ.ศ. 1893-1913 และ พ.ศ.1931-1952)
 • ราชวงศ์สุพรรณภูมิ (พ.ศ. 1913-1931) และ (พ.ศ. 1952-2112)
 • ราชวงศ์สุโขทัย (พ.ศ. 2112-2172)
 • ราชวงศ์ปราสาททอง (พ.ศ. 2172-2231)
 • ราชวงศ์บ้านพลูหลวง (พ.ศ. 2231-2310)

การปกครองแบ่งออกเป็นส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และประเทศราช

 1. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
 • กฎหมายรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง เรียกว่า “พระคัมภีร์ธรรมนูญศาสตร์”
 1. ด้านการค้ากับประเทศ
 • สินค้าที่ต่างประเทศต้องการ ได้แก่ เครื่องเทศ ไม้หอม ข้าว ดีบุก พริกไทย น้ำตาล เขาสัตว์ประเทศคู่ค้า ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น อินเดีย ชวา โปรตุเกส สเปน และฮอลันดา
 1. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่า

สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงวางรากฐานการปกครองของอยุธยาไว้ ดังนี้

 • จัดการปกครองแบบรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง
 • แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างฝ่ายทหารกับฝ่ายพลเรือน
 • จัดระเบียบการปกครองหัวเมืองใหม่ ซึ่งใช้สืบมาจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 5)
 • -กรุงศรีอยุธยาสถาปนาเมื่อ พ.ศ. 1893 เสียกรุงแก่พม่าครั้งที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2112 เสียกรุงแก่พม่า ครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2310 และเป็นการสิ้นสุดสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งยาวนานถึง 417 ปี
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

%d bloggers like this: