ผู้จัดทำ


1055250426

จัดทำโดย

1. นาย พิเชฐ คำชะนะ  เลขที่ 10

2. นาย ศิริอาย์ เข้มแข็ง เลขที่ 22

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน

ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: