การแบ่งเขตภูมิอากาศ


การแบ่งเขตภูมิอากาศ

การแบ่งเขตภูมิอากาศ สามารถแบ่งได้ ดังนี้

 1. การแบ่งเขตภูมิอากาศโดยใช้อุณหภูมิของอากาศเป็นหลัก
 2. เขตภูมิอากาศร้อน (Tropic Zone) เป็นเขตภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยสูงเกือบตลอดทั้งปี ไม่มีเดือนใดที่อุณหภูมิของอากาศต่ำกว่า 18 องศาเซลเซียส
 3. เขตภูมิอากาศอบอุ่น (Temperate Zone) เป็นเขตภูมิอากาศที่ปรากฏอยู่ในบริเวณละติจูดกลางอุณหภูมิของอากาศเดือนที่หนาวที่สุดเฉลี่ยต่ำกว่า 18 องศาเซลเซียสแต่สูงกว่า -3 องศาเซลเซียส
 4. เขตภูมิอากาศหนาว (Polar Zone) เป็นเขตภูมิอากาศที่ไม่มีฤดูร้อนและไม่มีเดือนใดที่อุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่า 8 องศาเซลเซียส เป็นภูมิอากาศที่ปรากฏในเขตละติจูดสูง
 5. การแบ่งเขตภูมิอากาศตามระบบเคิปเปน

การแบ่งเขตภูมิอากาศตามระบบเคิปเปน นักอุตุนิยมวิทยาชาวออสเตรียชื่อ วัลดีเมียร์ เคิปเปน ได้ใช้

หลักเกณฑ์ต่อไปนี้ในการแบ่ง

 • อุณหภูมิของอากาศ
 • ปริมาณความชื้น
 • ลักษณะพืชพรรณธรรมชาติ

การกระจายเขตภูมิอากาศของโลก

 1. ภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้น ใช้สัญลักษณ์ Af
 2. ภูมิอากาศแบบมรสุมร้อน ใช้สัญลักษณ์ Am คือ ต้นสัก
 3. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนาหรือทุ่งหญ้าเขตร้อน ใช้สัญลักษณ์ Aw
 4. ภูมิอากาศแบบกึ่งทะเลทราย หรือ แบบทุ่งหญ้าสเตปป์ ใช้สัญลักษณ์ BS
 5. ภูมิอากาศแบบทะเลทราย ใช้สัญลักษณ์ BW
 6. ภูมิอากาศชื้นเขตอบอุ่นภาคพื้นทวีป ใช้สัญลักษณ์ Cw
 7. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน ใช้สัญลักษณ์ Cs
 8. ภูมิอากาศชื้นเขตอบอุ่นแบบภาคพื้นสมุทร หรือภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นที่ไม่มีฤดูแล้ง ใช้สัญลักษณ์ Cf
 9. ภูมิอากาศชื้นเขตหนาวแบบภาคพื้นทวีป หรือภูมิอากาศแบบหนาวเย็นแห้งแล้งในฤดูหนาวใช้สัญลักษณ์ Dw
 10. ภูมิอากาศชื้นเขตหนาวแบบภาคพื้นสมุทร หรือภูมิอากาศแบบป่าสน ซึ่งในภาษารัสเซียเรียกว่า
  ไทกา (Taiga) ใช้สัญลักษณ์ Df
 11. ภูมิอากาศแบบทุนดรา ใช้สัญลักษณ์ ET
 12. ภูมิอากาศแบบทุ่งน้ำแข็ง ใช้สัญลักษณ์ EF
 13. ภูมิอากาศแบบภูเขาสูง ใช้สัญลักษณ์ H
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: