ธรณีภาค


ธรณีภาค (Lithosphere) คือส่วนที่เป็นเปลือกแข็งของโลก มีพื้นที่ร้อยละ 29 ของผิวโลกทั้งหมประกอบด้วยหิน ดิน แร่และธาตุธาตุต่างๆ ที่ประกอบเป็นเปลือกโลกมีมากกว่า 98 ธาตุ แต่ที่มีมากที่สุดมีเพียง 20 ธาตุ จำแนกไว้ ดังนี้

(1) ออกซิเจน 46.71%

(2) ซิลิคอน 27.69%

(3) อะลูมิเนียม 8.07%

(4) ไอออนหรือเหล็ก 5.50 %

(5) แคลเซียม 3.65%

(6) โซเดียม 2.75%

(7) โพแทสเซียม 2.58%

(8) แมกนีเซียม 20.8 %

(9) ไตตาเนียม 0.62%

(10) ไฮโดรเจน 0.14 %

(11) ฟอสฟอรัส 0.13%

(12) คาร์บอน 0.094%

(13) แมงกานีส 0.09 %

(14) ซัลเฟอร์หรือกำมะถัน 0.08 %

(15) แบเรียม 0.05%

(16) คลอรีน 0.045%

(18) ฟลูออรีน 0.029%

(19) เซอร์คอน 0.025%

(20) นิกเกิล 0.019%

ธาตุอื่น ๆ 0.063 %

รวม 100.000%

ในจำนวนธาตุทั้ง 20 ธาตุนี้มีที่สำคัญอยู่ 8 ธาตุ คือ ออกซิเจน ซิลิคอน อะลูมิเนียม เหล็ก แคลเซียม โซเดียม โพแทสเซียม แมกนีเซียม

ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: