ส่วนประกอบของโลก


ส่วนประกอบของโลก

สัณฐานของโลกเป็นทรงกลม มีลักษณะป่องออกเล็กน้อยตามแนวเส้นศูนย์สูตรและแบนลงเล็กน้อยที่ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ มีลักษณะเป็นทรงกลมรี ดังนั้นเส้นผ่านศูนย์กลางของโลกตามแนวเส้นศูนย์สูตรจึงยาวกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางจากขั้วโลกเหนือถึงขั้วโลกใต้ เส้นผ่านศูนย์กลางของโลกที่เส้นศูนย์สูตรยาว 12757 กิโลเมตร (7927 ไมล์) เส้นผ่านศูนย์กลางของโลกจากขั้วโลกเหนือถึงขั้วโลกใต้ยาว 12714 กิโลเมตร (7900 ไมล์)

โลก ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

  1. แบริสเฟียร์ (Barysphere) หรือแก่นโลก เป็นส่วนที่มีน้ำหนักและความแน่นมากที่สุด ประกอบด้วยเหล็กและนิกเกิล แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ แก่นโลกส่วนนอกหนาประมาณ 2000 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นของเหลวเรียกว่า หินหนืด (Magna) มีความแน่นสูง และแก่นโลกส่วนในหนา 1370 กิโลเมตร มีความแน่นมากยิ่งขึ้น และมีอุณหภูมิสูงมากถึง 4000 °C มีส่วนประกอบเหมือนแก่นโลกส่วนนอกแต่มีความแน่นมากจนมีลักษณะเป็น ของแข็ง เรียกว่า หินไนฟี (Nife)
  2. เมโซสเฟียร์ (Mesosphere) หรือเนื้อในของโลก (Mantle) อยู่ระหว่างแก่นโลกและเปลือกโลกมีความหนา 2900 กิโลเมตร มีความหนาแน่นน้อยลง
  3. ธรณีภาค (Lithosphere) คือ ส่วนที่เป็นเปลือกแข็ง มีความหนา 16-40 กม. บนทวีป ถ้านับจากใต้ท้องทะเลมหาสมุทรอาจหนา 5-50 กม. แบ่งออกเป็น 2 ชั้น ชั้นแรกเรียกว่า หินซิแอล (Sial) ประกอบด้วยธาตุ ซิลิกา (Silica) และอลูมินา (Alumina) เป็นหินที่มีความแน่นน้อย ชั้นล่างเรียกว่า หินซิมา (Sima) ประกอบด้วย
    ซิลิกา (Silica) และแมกนีเซียม (Magnesium) มีความแน่นมากขึ้นเปลือกโลกจะมีความหนามากบริเวณที่เป็นทวีปโดยเฉพาะภูเขาสูง แต่ส่วนที่เป็นท้องทะเลเปลือกโลกจะบางและมีแต่ชั้นหินซิมาเท่านั้น
  4. อุทกภาค (Hydrosphere) คือ ส่วนที่เป็นพื้นน้ำของโลก ได้แก่ น้ำในมหาสมุทร ทะเล ทะเลสาบ แม่น้ำ น้ำใต้ดิน รวมทั้งไอน้ำในอากาศด้วย
  5. บรรยากาศ (Atmosphere) คือ ส่วนที่เป็นแก๊สที่ห่อหุ้มโลกอยู่ บรรยากาศส่วนใหญ่ (97%) อยู่ระยะความสูง 29 กิโลเมตร จากผิวโลก แต่อาจจะแผ่ขึ้นไปถึงความสูง 10000 กิโลเมตร
  6. ชีวภาค (Biosphere) หมายถึง ส่วนของโลกซึ่งเป็นที่อาศัยของสิ่งมีชีวิต ได้แก่ พืชพรรณธรรมชาติสัตว์บก สัตว์น้ำ และมนุษย์ที่เป็นผู้ใช้ทรัพยากรต่างๆ
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

%d bloggers like this: