ส่วนประกอบของโลก


ส่วนประกอบของโลก

สัณฐานของโลกเป็นทรงกลม มีลักษณะป่องออกเล็กน้อยตามแนวเส้นศูนย์สูตรและแบนลงเล็กน้อยที่ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ มีลักษณะเป็นทรงกลมรี ดังนั้นเส้นผ่านศูนย์กลางของโลกตามแนวเส้นศูนย์สูตรจึงยาวกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางจากขั้วโลกเหนือถึงขั้วโลกใต้ เส้นผ่านศูนย์กลางของโลกที่เส้นศูนย์สูตรยาว 12757 กิโลเมตร (7927 ไมล์) เส้นผ่านศูนย์กลางของโลกจากขั้วโลกเหนือถึงขั้วโลกใต้ยาว 12714 กิโลเมตร (7900 ไมล์)

โลก ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

  1. แบริสเฟียร์ (Barysphere) หรือแก่นโลก เป็นส่วนที่มีน้ำหนักและความแน่นมากที่สุด ประกอบด้วยเหล็กและนิกเกิล แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ แก่นโลกส่วนนอกหนาประมาณ 2000 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นของเหลวเรียกว่า หินหนืด (Magna) มีความแน่นสูง และแก่นโลกส่วนในหนา 1370 กิโลเมตร มีความแน่นมากยิ่งขึ้น และมีอุณหภูมิสูงมากถึง 4000 °C มีส่วนประกอบเหมือนแก่นโลกส่วนนอกแต่มีความแน่นมากจนมีลักษณะเป็น ของแข็ง เรียกว่า หินไนฟี (Nife)
  2. เมโซสเฟียร์ (Mesosphere) หรือเนื้อในของโลก (Mantle) อยู่ระหว่างแก่นโลกและเปลือกโลกมีความหนา 2900 กิโลเมตร มีความหนาแน่นน้อยลง
  3. ธรณีภาค (Lithosphere) คือ ส่วนที่เป็นเปลือกแข็ง มีความหนา 16-40 กม. บนทวีป ถ้านับจากใต้ท้องทะเลมหาสมุทรอาจหนา 5-50 กม. แบ่งออกเป็น 2 ชั้น ชั้นแรกเรียกว่า หินซิแอล (Sial) ประกอบด้วยธาตุ ซิลิกา (Silica) และอลูมินา (Alumina) เป็นหินที่มีความแน่นน้อย ชั้นล่างเรียกว่า หินซิมา (Sima) ประกอบด้วย
    ซิลิกา (Silica) และแมกนีเซียม (Magnesium) มีความแน่นมากขึ้นเปลือกโลกจะมีความหนามากบริเวณที่เป็นทวีปโดยเฉพาะภูเขาสูง แต่ส่วนที่เป็นท้องทะเลเปลือกโลกจะบางและมีแต่ชั้นหินซิมาเท่านั้น
  4. อุทกภาค (Hydrosphere) คือ ส่วนที่เป็นพื้นน้ำของโลก ได้แก่ น้ำในมหาสมุทร ทะเล ทะเลสาบ แม่น้ำ น้ำใต้ดิน รวมทั้งไอน้ำในอากาศด้วย
  5. บรรยากาศ (Atmosphere) คือ ส่วนที่เป็นแก๊สที่ห่อหุ้มโลกอยู่ บรรยากาศส่วนใหญ่ (97%) อยู่ระยะความสูง 29 กิโลเมตร จากผิวโลก แต่อาจจะแผ่ขึ้นไปถึงความสูง 10000 กิโลเมตร
  6. ชีวภาค (Biosphere) หมายถึง ส่วนของโลกซึ่งเป็นที่อาศัยของสิ่งมีชีวิต ได้แก่ พืชพรรณธรรมชาติสัตว์บก สัตว์น้ำ และมนุษย์ที่เป็นผู้ใช้ทรัพยากรต่างๆ
โฆษณา
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

%d bloggers like this: