ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ


ตัวแสดงระหว่างประเทศ

 • องค์การระหว่างประเทศ (IGOs) – องค์การของรัฐบาล
 • องค์การที่ไม่ใช่ของรัฐบาล (NGOs) – เช่น กลุ่มกรีนพีช

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

 • ASEAN พัฒนามาจากสมาคมอาสา (ASA-Association of Southeast ASia)
 • ASEM (Asia-Europe Meeting) การประชุมเอเชีย-ยุโรป
 • APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
 • OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries)
 • OSCE (Organization for Security and Cooperation in Europe) องค์การความมั่นคงและความร่วมมือแห่งยุโรป
 • EU (European Union) สหภาพยุโรป
 • AFTA
 • NAFTA
 • UNCTAD
 • WTO

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับอนุภูมิภาค

 1. BIMSTEC (Bangladesh-India-Myanmar-Sri Lanka-Thailand Economic Cooperation)
 • สมาชิก : บังกลาเทศ อินเดีย พม่า ศรีลังกา ไทย เนปาล ภูฏาน
 1. ACMECS (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy)
 • สมาชิก : ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม
 1. MGC (Mekong-Ganga Cooperation)
 • สมาชิก : ไทย อินเดีย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: