ความสอดคล้องของทั้ง 4 ศาสนา


ความสอดคล้องของทั้ง 4 ศาสนา

อุดมคติสูงสุดของชีวิต

  • ศาสนาพราหมณ์ – โมกษะ
  • พุทธ – นิพพาน
  • คริสต์ – อาณาจักรพระเจ้า
  • อิสลาม – พระอัลลอฮ์

หลักคำสอนที่สอดคล้องกัน

  1. ทำดี ละชั่ว
  2. ความรักความเมตตา
  3. การเสียสละ (สังคมสงเคราะห์)
  4. ความอุตสาหะ
  5. การพึ่งพาตนเองและการพัฒนาตนเอง
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: