นิกาย


นิกาย

  1. พรหม – นับถือพระพรหมเป็นเทพเจ้าสูงสุด
  2. ไวษณพ – นับถือพระวิษณุเป็นใหญ่ เชื่อในลัทธิอวตาร
  3. ไศวะ – นับถือพระศิวะเป็นใหญ่
  4. ศักติ – บูชาเทวี (มเหสีของพระเจ้า) เช่น พระอุมาเทวี พระนางทุรคา เจ้าแม่กาลี
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

%d bloggers like this: