ศาสนาอิสลาม


ศาสนาอิสลาม

 • คำว่า “อิสลาม” แปลว่า สันติ นอบน้อม
 • การละหมาด ชาวมุสลิมในประเทศไทยต้องกระทำโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตก
 • ชาวมุสลิมในประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซียส่วนใหญ่นับถือนิกายซุนนี

ประเด็นสำคัญ

 • นบีมูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตคนสุดท้ายที่นำเทวโองการจากพระเจ้ามาเผยแผ่
 • ปีฮิจเราะห์ศักราช (ตรงกับ ค.ศ. 622) เป็นปีที่นบีมูฮัมหมัดลี้ภัยไปอยู่เมืองมะดีนะฮ์
 • มุสลิมยอมรับในคัมภีร์ของศาสนายูดายและคริสต์ แต่ไม่ยอมรับในหลักตรีเอกภาพ
 • มุสลิมเชื่อว่าโลกมนุษย์เป็นโลกไม่จีรังยั่งยืน
 • เป็น “ธรรมนูญแห่งชีวิต” เพราะมีการปฏิบัติศาสนกิจร่วมกับการดำเนินชีวิต
 • ศาสนาอิสลามไม่มีนักบวช
 • มุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติศาสนกิจเหมือนกันหมด
 • ดังนั้นอิสลามจึงไม่เป็นเพียงแต่ศาสนา แต่ยังเป็นระบบการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
 • หลักคำสอนคือ หลักศรัทธา 6 และหลักปฏิบัติ 5
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

%d bloggers like this: