หลักธรรม


หลักธรรม

หลักศรัทธา 6

 • พระเจ้า – พระอัลลอฮ์
 • คัมภีร์ – อัลกุรอานเป็นคัมภีร์ที่สมบูรณ์ที่สุดที่พระเจ้ามอบให้แก่มนุษย์
 • มลาอิกะฮ์ – เทวทูต (เป็นวิญญาณ) เช่น ญิบรออีล อิสรออีล มาลิก ริดวาน
 • ศาสนทูต – มนุษย์ที่พระเจ้าเลือกให้นำคำสอนของพระองค์มาประกาศ
 • วันพิพากษา – เชื่อในวันสิ้นโลก โลกนี้เป็นโลกทดลอง เป็นโลกที่ไม่จีรังยั่งยืน
 • กฎกำหนดสภาวะ – พระลิขิตที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดกฎเกณฑ์ให้แก่มนุษย์และโลก มีทั้งกฎตายตัวและกฎแห่งเหตุผล

หลักปฏิบัติ 5

 • ปฏิญาณตน – เป็นหัวใจของอิสลาม
 • ละหมาด – การนมัสการต่อพระเจ้าทั้งทางร่างกาย-จิตใจ
 • ถือศีลอด – เพื่อฝึกฝนร่างกาย-จิตใจให้อดทน และให้เห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์
 • ซะกาต – เพื่อขัดเกลาจิตใจให้สะอาด ลดความเห็นแก่ตัว
 • ฮัจญ์ – เพื่อแสดงความจงรักภักดี และให้ระลึกถึงความเสมอภาคของมนุษย์
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: